Wijzigingen Arbowet per 1 juli 2017

 

Per 1 juli 2017 wijzigt de Arbowet en daarom willen wij u op de hoogte brengen van deze wijzigingen.

 

De reden voor deze wijziging is dat de arbeidsmarkt verandert en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking van steeds groter belang wordt. Daarnaast wil men de betrokkenheid van werknemers en werkgevers bij de arbodienstverlening versterken, meer preventie in het bedrijf van de werkgever, en randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts verbeteren.

 

Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen.

  • De werknemer heeft een betere toegang tot de bedrijfsarts door middel van een ‘open spreekuur’. Werknemers moeten de bedrijfsarts kunnen consulteren over gezondheidsvragen in relatie tot het werk naast de al bestaande consulten bij verzuimbegeleiding; 
  • De bedrijfsarts heeft de gelegenheid om iedere arbeidsplaats te bezoeken;
  • De bedrijfsarts en arbodienst hebben een onafhankelijke klachtenprocedure;
  • De werknemer heeft recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts, buiten de arbodienst of het bedrijf waar de eerste bedrijfsarts werkt. Zelfstandige bedrijfsartsen en arbodiensten moeten hiertoe contracten afsluiten met andere arbodienstverleners;
  • De bedrijfsarts en arbodienst hebben recht op overleg met het medezeggenschapsorgaan en de preventiemedewerker, voor meer betrokkenheid bij het interne arbobeleid;
  • Afspraken over de arbodienstverlening worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, het basiscontract arbodienstverlening;
  • De bedrijfsarts heeft meldingsplicht voor beroepsziekten;
  • Grotere betrokkenheid van werknemers bij de totstandkoming van afspraken met bedrijfsartsen en arbodiensten. Zo krijgt het medezeggenschapsorgaan instemmingsrecht bij de keuze van de preventiemedewerker en diens positionering in de organisatie;
  • De preventiemedewerker heeft ook als taak om te adviseren aan en samen te werken met de bedrijfsarts en de arbodienst;
  • Handhaving en toezicht: uitbreiding van de sanctioneringsmogelijkheden van de Inspectie SZW ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u meer weten over de vernieuwde Arbeidsomstandighedenwet? Neem dan gerust contact op met uw contactpersoon van uw arbodienst.

 


Minimumlonen per 1 juli 2017

Leeftijd Per maand Per week Per dag 36 uur 38 uur 40 uur
22 jaar en ouder € 1.565,40 € 361,25 € 72,25  € 10,04  € 9,51 € 9,04
21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41  € 8,53  € 8,09 € 7,68
20 jaar € 1.095,80 € 252,90 € 50,58  € 7,03  € 6,66 € 6,33
19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74  € 5,52  € 5,23 € 4,97
18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32  € 4,77  € 4,52 € 4,29
17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54  € 3,97  € 3,76 € 3,57
16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93  € 3,47  € 3,29 € 3,12
15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68  € 3,02  € 2,86 2,71
           
                  

Het minimum uurloon is een afgeleiden van het minimumweek loon echter als er een volle week gewerkt wordt, is het uurloon niet voldoende om aan het minimum weekloon te komen. Om deze reden zijn de uurlonen naar boven afgerond.

 

 

Premie korting voor werkgevers

 

Neemt u of houdt u een arbeidsgehandicapte of een oudere werknemer in dienst? Dan krijgt u tijdelijk korting op de WIA/WAO- en WW-premie.

Neemt u een werknemer aan uit de doelgroep van de banenafspraak en kan hij niet zelfstandig het minimumloon verdienen? U kunt premiekorting en loonkostensubsidie combineren. Per 1 januari 2017 kunt u gebruik maken van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Hiermee kunt u werknemers met een inkomen tot 125% van het minimumloon in dienst nemen en houden.